Տրիոլետ
Ես թռչնի պես զուր փորձում եմ
Իմ հին բույնը դեռ նորոգել,
Իսկ գարունը, որ կորցնում եմ,
Ես թռչնի պես զուր փորձում եմ
Նորեն բացել, վերադարձնել,
Բայց անձրևը դեռ մաղում է, ծիծաղում ու ծաղրում է,
Որ թռչնի պես զուր փորձում եմ
Իմ հին բույնը դեռ նորոգել...


No comments:

Post a Comment