Բազմակետը

Գուցե ցավի լճի համար ես այն սնող թախծոտ գետն եմ
Գուցե ուղիղ ճամփաներին ես այն ծռված արահետն եմ,
Գուցե կյանքս կետադրելիս ես աշխարհի անգրագետն եմ,
Բայց քո կյանքում, անգի՛ն հոգիս, ես դեռ կախյալ բազմակետն եմ...


No comments:

Post a Comment