Հակադրության զավակ սերը...


Ես քեզ սիրում եմ  փրկության ճահիճ,
Քեզ՝ լռության մեջ ծավալվող կատակ,
Ես քեզ եմ սիրում ի՛մ բարի դահիճ,
Դու կործանումիս չա՛ր իմ հրեշտակ... 


No comments:

Post a Comment