Պատմություն առանց խոսքերի...


Փողոցում անձրև, փողոցում մենակ,
Փողոցում գիշեր ու մի քիչ հարբած...
Փողոցում լույսեր, փողոցում զբոսանք,
Փողոց-թաց մայթեր ու մի քիչ հարբած...

Փողոցում հայացք, փողոցում մարդիկ,
Փողոցում սառն օդ ու մի քիչ լքված,
Փողոցում արցունք, փողոցում պատիրք,
Փողոցում թաց ցավ ու մի քիչ լքված...

Փողոցում խաբկանք, փողոց-հուսահատ,
Փողոցում անկում ու մի քիչ գժված,
Փողոցում դանդաղ, փողոցով քայլեր,
Փողոցում թաց հետք ու մի քիչ գժված...

Փողոցում ավարտ, փողոցում նոր սկիզբ,
Փողոցում մի սիրտ ու մի քիչ կոտրած,
Փողոցում նոր «նա», փողոցում գալիք,
Փողոց-տիեզերք ու մի քիչ կոտրած...

Փողոցում նոր հույս, փողոցում հավատ,
Փողոցում նոր այգ ու մի քիչ կիսատ... 


No comments:

Post a Comment