Թվացյալը

Ինձ թվաց՝ աչքերս փակեցի դանդաղ,
Մինչդեռ սահող  ակնթարթ էր...
Ինձ տեսար, կարծեցիր. «Արձան է չքնաղ»,
Մինչդեռ «արձանն» այդ կենդանի մարդ էր...


No comments:

Post a Comment