Բժիշկ մանկությունը...

Հիշու՞մ ես, երբ դեռ փոքր էիր,
Երբ վազվզում էիր դեռ,
Երբ կյանքդ վառ նկար էր՝
Կախված մեխից մի կեռ...

Հիշու՞մ ես, երբ մանուկ էիր,
Երբ հոգսդ խաղն էր լոկ,
Իսկ դու՝ բժի՜շկ, զինվո՜ր՝
Այնպե՜ս անհոգ-անհոգ...

Հիշու՞մ ես, երբ մանուկ էիր,
Հեռու էր ապագան,
Բայց կյանքն անկանգ խլեց-տարավ
Օրեր, որ էլ չկան...

Հիշու՞մ ես, երբ մանուկ էիր,
Գունեղ էր ապագան...

Ռի-Մա

No comments:

Post a Comment