Երբ րոպեն ու դարը մեկ են..

Տասնութ րոպեից,
Վաղը չէ մյուս օրը
Կամ հաջորդ տարի,
Կյանքիս վիրաբույժը
Քո տված վերքերը
Համր կկարի...


Տասնութ րոպեից,
Վաղը չէ մյուս օրը
Կամ հաջորդ տարի,
Կսպասեմ, որ բախտը
Իմ վերջին կամքը
Ծանր կատարի...


Վաղը չէ մյուս օրը,
Տասնութ րոպեից
Կամ հաջորդ տարի
Վերհուշի մի խայծ
Սառը քրտինքով
Դեմքս կշպարի...


Վաղը չէ մյուս օրը,
Տասնութ րոպեից
Կամ հաջորդ տարի
Քեզ ես կփակցնեմ
Վերին անկյունում
Հին մի ծրարի,


Վաղը չէ մյուս օրը,
Տասնութ րոպեից
Կամ հաջորդ տարի
Աշունը հոգնած
Լուռ հրաժեշտի
Պարը կպարի...


Վաղը չէ մյուս օրը,
Տասնութ րոպեից
Կամ հաջորդ տարի
Մի ծանոթ մրրիկ
Մի խավար փոսում
Գուցե և մարի...


©Ռի-Մա

No comments:

Post a Comment