Ավարտս


Այս օրվա մեռնելը ծնվելուց առաջ էր,
 Այս օրվա խորհուրդն էր սկիզբը նոր կյանքի,
 Այժմ չեմ ուզում մանրը տանջանքիս.
 Ավարտից առաջ թույլ տուր հառաչել...

 Մի բան վերջացավ, որ ես չէի սկսել,
 Մի բան մինչև վերջ գորշացավ, մխաց,
 Հրդեհվեց մի բան, մոխիրվեց, մարեց
 Ու դրա տեղում հողակույտ մնաց...

 Այս օրվա արևը մյուսներից դեղին էր,
 Այս օրվա իմ ստվերը մոտ էր երկնքին,
 Այժմ չեմ ուզում ոչ արև, ոչ լույս.
 Ավարտից առաջ տուր ինձ մութն իմ հին....

 Ռի-Մա


No comments:

Post a Comment