Արևս տվեք, մնացածը նվիրում եմ...

Ես ուզում եմ իմ արևը մանկության՝
Այն արևը, որ մանուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ ճերմակ թևը բարության՝
Այն նուրբ թևը, որ կռունկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ իմ երազը փրկության՝
Այն երազը, որ վհուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում բարակ թելը կրկնության՝
Երկար թելն այն, որ թնջուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ սևությունը մաքրության՝
Սևությունն այն, որ աչուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ և սպիտակը անձկության՝
Այն սպիտակը, որ դալուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ իմ դաշույնը հատնության՝
Այն դաշույնը, որ կտրուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ իմ պայթյունը հարության՝
Այն պայթյունը, որ հատուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ այն կապույտը հառնության՝
Այն կապույտը, որ կապտուկներն ունեն լոկ:

Ես ուզում եմ այն կոպիտը կոշտության՝
Այն կոպիտը, որ կոշտուկներն ունեն լոկ...

Բայց ոչ, պետք չէ այդ ամենը,
Ձե՛զ պահեք՝ իբրև ընծա.
Ինձ տվեք դուք իմ արևը,
Որ մանկությունն իմ ցնծա...

Ես ուզում եմ իմ արևը մանկության՝
Այն արևը, որ մանուկներն ունեն լոկ...

Ռի-Մա


No comments:

Post a Comment