Ես սիրում եմ քեզ... (ոչ սովորական գործ)
Այգը ինձ այսօր քաղցր է ժպտում,
Անրոպե տարին թվում է վայրկյան,
Ու մի խելագար, գիժ արձագանքով
Անգոսնում է սիրտս պատը մարմնական:


Մի ոլոր ճամփա դեռ կանչում է ինձ 
Ու որոշում է ՝սեր պիտի խաղա,
Որ յուրաքանչյուր առավոտ նորից
Հրակույտ դարձած սիրտս պսպղա:


Այն կողքիս է միշտ, միշտ ինձ մոտ, ինձ հետ,
Մահացու անեղծ ու կյանքով լեցուն,
Գրոհում է դեռ, ընկրկում հավետ ու
Անվերջ բերում նոր մի արբեցում:

Իմ հոգին կրկին այդ արբեցումով
Անավարտ ճամփից պոկվում է մի քիչ,
Ու անվստահ մի կարճատև ճախրով
Իր ներսում գտնում սերը ամոքիչ`


Սպեղանին այն հին, շշնջված, անտես.
Այս շշուկներում «Ես սիրում եմ քեզ»...©No comments:

Post a Comment