Մոռացում


Իմ անցյալն ինձ գողացել է,
Իսկ ներկան ետ չի տալիս,
Մեկը տեղս մոռացել է,
Մյուսը տունս չի գալիս...

Ես ապրում եմ տանիքում
Իմ փշրված ծերուկ տան,
Քեզ կգտնեմ գալիքում,
Թե գալիքից ինձ էլ տան...

Շատ վաղուց են կորցրել
Պահակները իմ հասցեն,
Ու իմ տեղում թաղել են
Լոկ պարաններ ու ցանցեր,

Ես անցյալի գրպանում
Դեռ ներկաս եմ փնտրում լուռ,
Սպասում, որ մի օր բացվի
Ոչ թե նոր անցք, այլ նոր դուռ...


No comments:

Post a Comment