5 րոպե քնելուց առաջ...
Իմ աշխարհը պարզ է,
Հանց չգրված թերթը,
Կարծր ապակուց են
Պատերը իմ տան,
Իսկ հոգուս ներսում
Ծերունի մի բերդ է...
Դու էլ ինձ պես խենթ ես,
Խենթ ես ինձ նման...

Երկնքում, տե՛ս, հերթ է,
Աստղային անձրև,
Երկնքի մի փերթը
Իմն է արդ դարձել,
Երկնքին խնդրենք՝
Մեզ էլ աստղեր տան...
Դու էլ ինձ պես խենթ ես,
Խենթ ես ինձ նման...

Կյանքը անհեթեթ է,
Երբ թևեր չունես,
Ու ճամփան անհետ է,
Երբ քայլեր չկան...
Բայց մի՛ մտածիր,
Լույսը միշտ քեզ հետ է.
Դու էլ ինձ պես խենթ ես,
Խենթ ես ինձ նման...


No comments:

Post a Comment