Թիթեռի խոստումը...Մնաս բարով
Հարյուր տարով,
Հարյուր տարուց
Երեք բառով 
Քեզ կկանչեմ.
Հիշաչար չեմ...


Մնաս բարով 
Միա՜յն, միա՜յն
Հարյուր տարով,
Հարյուր տարուց
Կարոտ լալով
Քեզ կգտնեմ,
Հուսահատն եմ...


Գնաս բարով,
Մնաս բարով,
Բայց խոստացի՛ր՝
Հարյուր տարով...
Հարյուր տարուց
Իմն ես հավետ.
Քեզ կսպասեմ
Հուշերիս հետ...


Հարյուր... հարյուր
Հարյուր տարի...
Վերջավոր դար...
Տեսնես՝ ում նա 
Շուտ կտանի
Ճամփով երկար...


Մնաս բարով,
Մնաս բարի
Գոնե, գոնե
Հարյուր տարի,
Որ տեսնելիս
Քեզ ճանաչեմ.
Չէ՞ որ գիտես՝
Հիշաչար չեմ...


Դե, իսկ վերջում
Էլ ի՞նչ ասեմ...
Հարյուր տարի
Քեզ կսպասեմ.
Կհանդիպենք 
Մեկ դար հետո՝
Հավետ, հավերժ
Միանալու...


Մնաս բարով
Հարյուր տարով...


©Ռի-Մա
18.02.12

No comments:

Post a Comment