Լավագույնը մարդկանցից


Ընկավ մեկի ոտքի տակ,
Կոտրեց մյուսի գլուխը,
Երրորդի ականջը,
Հայհոյեց չորրորդին,
Հինգերոերդին լքեց,
Վեցին ապտակեց,
Յոթը էլ չեղավ.
Կոտրեցին.

Նա ընդամենը քար էր,
Որին մեղադրեցին
Մարդ լինելու մեջ...


No comments:

Post a Comment