Լուսաբաց


մատներս սպիտակ են
սպիտակ ինչպես գիշերը
լուսանալիս

տերևների բույրը դեղին է
դեղին ինչպես գարունը
աշնան շուրթի տակ

թերթերը կարմիր են
կարմիր ինչպես աղավնիները
արտասվելիս

հոնքերը վարդագույն են
վարդագույն ինչպես համբույրը
պոկված վարդի թերթիկից

իսկ մատներն այսօր
ծանոթ շուրթեր ու հոնքեր են ներկում
գարնան ստվերում արտասվող
աղավնիների մասին
լուսանում է...


.

No comments:

Post a Comment